• 0903 476 479
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • T2 - CN 7h30 - 17h30

Our Smiling Teams

Trần Tùng
Trần Tùng/ Quản lý dự án /
Trần Tùng
Trần Tùng/ Quản lý dự án /
Mobile phone: 0903476479
Mail: tung.tranmn@gmail.com

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn/ Quản lý dự án /
Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn/ Quản lý dự án /
Mobile phone: 0935319099
Mail: thuytrinh161.bds
@gmail.com

Ánh Hồng
Ánh Hồng/ Quản lý dự án /
Ánh Hồng
Ánh Hồng/ Quản lý dự án /
Mobile phone: 0934849362
Mail: anhhong.ltqt@gmail.com

Kiều Nhung
Kiều Nhung/ Quản lý dự án /
Kiều Nhung
Kiều Nhung/ Quản lý dự án /
Mobile phone: 0906095617
Mail: nhungkieu93@gmail.com

Dương Tứ
Dương Tứ/ Quản lý dự án /
Dương Tứ
Dương Tứ/ Quản lý dự án /
Mobile phone: 0987239701
Mail: duongtuktdt@gmail.com

Duy Tường
Duy Tường/ Quản lý dự án /
Duy Tường
Duy Tường/ Quản lý dự án /
Mobile phone: 0389807818
Mail: duytuongfr92@gmail.com

Trụ sở chính

Đường Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới, T. Quảng Bình

THỨ HAI - CN
08:00 - 18:00
THỨ HAI - CN
18:00 - 22:00

Hotline: 0888 004 006
Mail: hotro@larivierebaoninh.com

Đăng ký nhận thông tin & bảng giá

Liên hệ với chúng tôi

© 2021 LA RIVIÈRE. All Rights Reserved.

0903.476.479